Intim samvaro under resa

Fråga:
Får en resenär ha intim samvaro med frun om de reser under ramadan?

Svar:
I Allāhs Namn och all Lovprisan tillhör Allāh. Om han var resenär eller led av en sjukdom som tillåter honom att bryta fastan, då finns det varken någon gottgörelse eller problem för honom i detta. Det han i stället måste göra är att ta igen den dagen som han hade intim samvaro med sin fru. Detta beror på att samma regler gäller den som reser, den som är sjuk och tillåten att bryta fastan och den som har intim samvaro. Allāh har sagt:

”[Fastan skall vara] ett begränsat antal dagar. Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar och den som har möjlighet skall som offer ge en nödställd att äta.” [Koranen 2:184]

Vad som gäller för kvinnan är samma vad som gäller för mannen. Om han var på resande fot eller led av en sjukdom som gjorde det svårt för henne att fasta, då är det ingen gottgörelse för henne att utföra.

  • Författare: Ibn ’Abdullāh Ibn Baz
  • Källa: Fatāwa Ramadan – Volume 2, Page 439, Fatwa No.363