Är tretton år gammal men fastar inte

Fråga:

Det finns en ung flicka som är tolv eller tretton år gammal. Den välsignade ramadan har gått till sin ända men hon har inte fastat. Har hon eller hennes familj syndat? Borde hon fasta och om hon inte fastar, syndar hon då?

Svar:

Kvinnan anses vara tillräknelig under följande villkor: Islam, ett mentalt friskt tillstånd och pubertet.

Puberteten kommer genom månadsblödningen, en våt dröm, könshår eller om hon har blivit femton år. Om alla villkor är uppfyllda för denna unga kvinna, då är fastan en skyldighet för henne och hon måste ta igen de dagar som hon inte har fastat när den var en skyldighet för henne. Uppfylls inte ett av villkoren är hon inte tillräknelig och hon syndar då inte.

  • Författare:al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:Muhammad bin ’Abdul-’Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 242 s. ISBN saknas