DE LÄRDA

Vilka lärde hänvisas det till? Här finner du texter av bland andra imamerna

  • Ibn ’Abdullāh Ibn Bāz
  • Muhammad bin Sālih al-’Uthaymīn
  • Muhammad Nāsir-ud-Dīn al-Albānī
  • Ibn ’Abdur-Rahman al-Jibrīn

(Rahima-humullāh) främst hämtade från samlingarna Fatawa Islamiyyah och Fatawa Arkan ul-Islam.